ОЗНАЙОМТЕСЯ З ЦИМИ ПРАВИЛАМИ ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ , ПЕРШ НІЖ ОТРИМАТИ ДОСТУП ДО ПОСЛУГ АБО КОРИСТУВАТИСЯ НИМИ

ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ КОМПАНІЇ ТАКСІ 595
(далі - «УМОВИ»)


Загальні положення


1. В рамках цих Умов використовуються такі терміни:

1.1. Персональні дані - будь-яка інформація, що відноситься прямо або побічно до певної або визначеної фізичній особи (суб'єкту персональних даних).

1.2. Мобільний додаток - програма, що встановлюється на пристрій Користувача під управлінням мобільних операційних систем iOS, Android, Windows Phone і дозволяє автоматизувати доступ Користувача до бази даних.

1.3. Сайт - сукупність програм для електронних обчислювальних машин та іншої інформації, що міститься в інформаційній системі, доступ до якої забезпечується за допомогою мережі Інтернет по доменних іменах і (або) по мережевих адрес, що дозволяє ідентифікувати сайти в мережі Інтернет. Адреса сайту правовласника в мережі Інтернет: http://595.com.ua/.

1.4. Правовласник - це компанія ТАКСІ 595, засновником якої є ФОП Островський С.А., код 2773009615 і є особою, якій належить право на використання сайту, а також на використання і поширення мобільного застосування (додатку) і яке здійснює відпрацювання персональних даних користувачів.

1.5. Користувач - особа, яка здійснює використання мобільного застосування на умовах обмеженої, невиключної, відкличної, іменної ліцензії та надає Правовласнику свої персональні дані.

Замовник - особа, що інформує Правовласника про існуючу потреби в наданні йому послуг з перевезення легковим таксі, доставці товарів (вантажів), проведення вантажно-розвантажувальних робіт (далі - «транспортні послуги»).

Сторонній постачальник — це фізичні особи або юридичні особи, які не відносяться до компанії ТАКСІ 595 та не є його співробітниками, діяльність яких може бути пов'язана з наданням рекламних послуг або з наданням інших послуг відмінних від надання Послуг таксі, що передбачені цими Умовами.

Обробка персональних даних - будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів, з персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), витяг, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних.

Автоматизована обробка персональних даних - обробка персональних даних за допомогою засобів обчислювальної техніки.

Надання персональних даних - дії, спрямовані на розкриття персональних даних певній особі або певного кола осіб.

Блокування персональних даних - тимчасове припинення обробки персональних даних (за винятком випадків, якщо обробка необхідна для уточнення персональних даних).

Знищення персональних даних - дії, в результаті яких стає неможливим відновити зміст персональних даних в інформаційній системі персональних даних і (або) в результаті яких знищуються матеріальні носії персональних даних.

Інформаційна система персональних даних - сукупність наявних в базах даних персональних даних, які забезпечують їх обробку інформаційними технологіями і технічними засобами.

Файли cookie - фрагмент даних, що відправлений сайтом і зберігається на комп'ютері, мобільному телефоні або іншому пристрої, з якого Користувач відвідує сайт, застосовується для збереження даних про дії Користувача на сайті.

Ідентифікатор пристрою - унікальні дані, що дозволяють ідентифікувати пристрій Користувача, на якому встановлено мобільний додаток, що надаються самим пристроєм або розраховуються мобільним додатком.

Розділ 1. Договірні відносини та персональні дані

1.1. Ця Політика конфіденційності (далі - «Умови») регламентують користування вами – фізичною особою Послугами з надання таксі в м. Києві та Київській області, Дніпропетровській області, Харківській області, Одеській області, Запорізькій області, що знаходяться на території України, а також додатками, веб-сайтами, контентом, продуктами й послугами (далі - «Послуги») або отримання доступу до них, які надає компанія ТАКСІ 595. Умови регламентують порядок збору та обробки персональних та інших конфіденційних даних користувачів мобільного додатка компанії ТАКСІ 595 з використанням засобів автоматизації за допомогою мережі Інтернет.

1.2. Отримуючи доступ до Послуг і користуючись ними, ви погоджуєтеся з цими Умовами, які становлять угоду між вами та компанією ТАКСІ 595, в тому числі надаєте згоду Користувача на обробку Правовласником персональних даних, у випадках, коли положеннями чинного законодавства України потрібна така згода. Якщо ви не погодитеся з цими Умовами, ви не отримаєте доступу до Послуг або не зможете користуватися ними. Ці Умови повністю замінюють попередні угоди або домовленості з вами. Компанія ТАКСІ 595 може негайно скасувати ці Умови або будь-які Послуги, узагалі припинити надавати вам Послуги або позбавити вас доступу до Послуг або будь-якої їхньої частини в будь-який час і з будь-якої причини.

1.3. До певних Послуг можуть застосовуватися додаткові умови, зокрема політика щодо особливого випадку, діяльності або заходів рекламного характеру. При цьому ми повідомимо вам ці додаткові правила, пов’язані з відповідними Послугами. Додаткові умови доповнюють Умови надання відповідних Послуг і вважаються невіддільною частиною цих Умов. Додаткові умови мають перевагу над цими Умовами, якщо вони протирічать їм у питаннях, пов’язаних із використанням певних Послуг.

1.4. Компанія ТАКСІ 595 може змінювати Умови, пов’язані з наданими Послугами. Зміни набувають чинності після публікації тут та на своєму сайті http://595.com.ua/ компанією ТАКСІ 595 оновлених Умов чи Політики конфіденційності з внесеними виправленнями або додаткових умов надання відповідних Послуг. Ваш постійний доступ до Послуг або користування ними після такої публікації – це свідчення того, що ви погоджуєтеся зі зміненими Умовами користування Послугами.

Збір і використання Правовласником особистої інформації, пов’язаної з наданими Послугами, відбувається відповідно до Політики конфіденційності компанії ТАКСІ 595, опублікованої на сайті: http://595.com.ua/. Компанія ТАКСІ 595 може надати третій особі ваші персональні дані якщо це буде передбачено нормами чинного законодавства України або на вимогу правоохоронних чи судових органів України.

В ході обробки персональних даних Користувач має право на отримання інформації, що стосується обробки його персональних даних, яка в тому числі містить:

1.6.1. підтвердження факту обробки персональних даних;

1.6.2. правові підстави і цілі обробки персональних даних;

1.6.3. цілі і застосовувані способи обробки персональних даних;

1.6.4. відомості про найменування та місцезнаходження особи, яка здійснює обробку персональних даних, відомості про осіб (за винятком працівників Правовласника), які мають доступ до персональних даних або яким можуть бути розкриті персональні дані на підставі договору з Правовласником або на підставі чинного законодавства України;

1.6.5. оброблювані персональні дані, які стосуються відповідного суб'єкту персональних даних, джерело їх отримання, якщо інший порядок подання таких даних не передбачений чинним законодавством України;

1.6.6. терміни обробки персональних даних, в тому числі терміни їх зберігання;

1.6.7. порядок здійснення Користувачем прав, передбачених чинним законодавством України;

1.6.8. інші відомості, передбачені чинним законодавством України.

1.7. Вимагати від Правовласника уточнення його персональних даних, їх блокування або знищення в разі, якщо персональні дані є неповними, застарілими, неточними, незаконно отриманими або не є необхідними для заявленої мети обробки, а також вживати передбачених чинним законодавством України заходів для захисту своїх прав.

1.8. Оскаржити дії або бездіяльність Правовласника в судовому порядку, якщо Користувач вважає, що Правовласник здійснює обробку його персональних даних з порушенням вимог чинного законодавства Україниа бо іншим чином порушує його права і свободи.

1.9. Правовласник у зв'язку з наведеним зобов'язаний:

1.9.1. забезпечити вжиття заходів щодо запобігання несанкціонованому доступу до персональних даних Користувача.

1.9.2. опублікувати чи іншим чином забезпечити необмежений доступ до документа, який визначає політику щодо обробки персональних даних, а також до відомостей про реалізовані вимоги до захисту персональних даних;

1.10. Персональні дані Користувача зберігаються на електронних носіях і обробляються з використанням автоматизованих систем обробки персональних даних.

1.11. Правовласник збирає і обробляє наступні персональні дані Користувача: прізвище ім'я по батькові, дата народження, телефонний номер, електронну адресу, а також у разі необхідності інші ваші дані. Є й інші випадки, коли ви надаєте нам дані так це відбувається під час створення вами облікового запису, який дозволяє зберігати персональні налаштування, завантажувати фотографії, переглядати виконані замовлення тощо.

1.13. Персональні дані Користувача знищуються Правовласником протягом 24 годин з моменту реєстрації в мобільному додатку. Після реєстрації Користувача, надані їм персональні дані не зберігаються і в подальшому не використовуються, Правовласник не зберігає, не виконує жодних і не використовує персональні дані Користувача, не є оператором по обробці персональних даних.

1.14. Знищення персональних даних Користувача здійснюється без можливості їх подальшого відновлення.

1.15. Доступ до персональних даних Користувача мають тільки працівники Правовласника. Правовласник не поширює персональні дані Користувача, а також не надає до них доступ третім особам без попередньої письмової згоди Користувача, за винятком випадків надання персональних даних за запитами уповноважених державних органів відповідно до чинного законодавства України.

Правовласник зобов'язаний вживати всіх заходів щодо запобігання несанкціонованому доступу до персональних даних Користувача.

Користувач має право вимагати від Правовласника уточнення (актуалізації) його персональних даних, їх блокування або знищення в разі, якщо персональні дані є неповними, застарілими, неточними, незаконно отриманими або не є необхідними для заявленої мети обробки, а також відкликати свою згоду на обробку персональних даних шляхом подання Правовласнику відповідного запиту і (або) вимоги у письмовій формі рекомендованим поштовим відправленням з повідомленням про вручення та описом вкладення або його особистого подання за місцем знаходження Правовласника. Адреса місця знаходження Правовласника вказана у відповідному розділі на сайті http://595.com.ua/.

Правовласник отримує за допомогою мобільного додатку дані про місцезнаходження Користувача (далі - «геолокаційні дані»). Геолокаційні дані передаються Правовласнику тільки під час використання мобільного додатку. Користувач на свій розсуд може заборонити передачу геолокаційних даних шляхом зміни відповідних налаштувань свого мобільного пристрою, однак це може спричинити неможливість використання мобільного додатку.

З метою надання Замовнику транспортних послуг Правовласник може надати Замовникові дані про місцезнаходження Користувача.

Правовласник за допомогою мобільного додатку отримує дані про пристрій Користувача, встановлені на ньому додатки та інтернет-з'єднання. До зазначеної категорії відноситься інформація про моделі пристрою, про операційну систему, дані браузера, IP-адреса, ідентифікатори пристрою. Метою збору інформації про пристрій Користувача є внутрішній облік користувачів мобільного додатка, а також удосконалення його роботи.

Правовласник зберігає історію виконаних Користувачем замовлень, а саме час початку виконання замовлення, адреса місця подачі автомобіля, проміжні і кінцевий адреси маршруту, застосовуваний тариф, спосіб оплати і інші дані, які вказуються Замовником. Метою збору інформації про історію замовлень є поліпшення якості послуг, що надаються шляхом автоматичного заповнення параметрів замовлення з використанням раніше наданих даних, що дозволяє скоротити час створення замовлення.

Правовласником можуть використовуватися різні типи файлів cookie.

Розділ 2. Послуги

2.1. Послуги – це технологічна платформа, яка дає змогу користувачам мобільних додатків ТАКСІ 595 або веб-сайтів компанії ТАКСІ 595, передбачених умовами наданих Послуг організовувати й планувати перевезення та/або надання логістичних послуг за участі незалежних сторонніх постачальників таких послуг або придбання чи замовлення товарів, зокрема незалежних сторонніх транспортних компаній, незалежних постачальників логістичних послуг відповідно до угоди з компанією ТАКСІ 595. Якщо компанія ТАКСІ 595 не уклала з вами окремої письмової угоди, Послуги надаються вам винятково для вашого особистого, некомерційного використання.

2.2. Перевезення пасажирів на таксі компанією ТАКСІ 595 - це перевезення пасажирів на таксі в межах України передбачених в п. 1.1. цих Умов. Послуги з перевезення на таксі надаються особам у порядку черги на стоянках таксі та на шляху прямування, а також на замовлення (звичайне або термінове, усне, письмове чи за телефоном).

Розділ 3. Ліцензія

Відповідно до цих Умов компанія ТАКСІ 595 надає вам обмежену, невиключну, відкличну, іменну ліцензію, що не підлягає субліцензуванню, на:

3.1.1. доступ до Додатків і використання Додатків на вашому особистому пристрої виключно з метою користування Послугами;

3.1.2. використання будь-якого вмісту, інформації та супутніх матеріалів і отримання доступу до них через надання Послуг виключно для особистого, некомерційного використання.

3.2. Будь-які права, які явно не передбачено цими Умовами, зберігаються за компанією ТАКСІ 595 і її ліцензіарами.

Розділ 4. Обмеження

4.1. Погоджуючись з цими Умовами ви зобов'язані дотримуватись положень чинного Закону України «Про авторське право та суміжні права», а також у зв'язку з цим ви не маєте права:

4.1.1. видаляти будь-які згадки про авторське право, торговельну марку або інші вказівки правовласника з будь-якої частини Послуг;

4.1.2. відтворювати, змінювати, підготувати похідні роботи, які ґрунтуються на Послугах, розподіляти, передавати права на використання Послуг, здавати в оренду, продавати, перепродавати, передавати, оприлюднювати, привселюдно виконувати, пересилати, передавати в ефір або інакше використовувати Послуги, якщо компанією ТАКСІ 595 не було надано на це відповідного дозволу;

4.1.3. моделювати, декомпілювати, перепроектовувати або демонтувати Послуги, крім випадків, передбачених чинним законодавством України;

4.1.4. прив’язуватися до будь-якої частини Послуг, дзеркально відображати будь-яку частину Послуг;

4.1.5. виконувати або запускати будь-які програми або сценарії з метою очищення, індексації, розгляду чи застосування іншого способу збору даних будь-якої частини Послуг або незаконного ускладнення, унеможливлення виконання та/або обмеження функціональності будь-якого аспекту Послуг, які надаються компанією ТАКСІ 595 або намагатися отримати несанкціонований доступ до Послуг чи порушити будь-який аспект Послуг та/або пов’язаних із ними чи його діяльністю систем/мереж.

Розділ 5. Послуги та контент сторонніх постачальників

5.1. Послуги можуть бути доступні або надаватися шляхом використання послуг і контенту сторонніх постачальників (зокрема, рекламного характеру), які компанія ТАКСІ 595 не контролює. Ви визнаєте, що до використання вами таких послуг і контенту сторонніх постачальників можуть застосовуватися різні умови використання та політики конфіденційності.

5.2. Компанія ТАКСІ 595 не підтримує такі послуги й контент сторонніх постачальників і за жодних обставин не несе відповідальності за будь-які продукти або послуги таких сторонніх постачальників.

5.3. Крім того, корпорації Apple Inc., Google, Inc., Microsoft Corporation або Blackberry Limited та/або їхні відповідні міжнародні дочірні компанії й афілійовані особи виступають сторонніми бенефіціарами за цими Умовами, якщо ви отримуєте доступ до Послуг за допомогою Додатків, розроблених відповідно для Apple iOS, Android і Microsoft Windows або мобільних пристроїв Blackberry. Ці сторонні бенефіціари не виступають сторонами за цими Умовами і в жодному разі не несуть відповідальності за надання або підтримку Послуг.

5.4. Ваш доступ до Послуг із використанням цих пристроїв має здійснюватися відповідно до умов, викладених у відповідних правилах користування послугами сторонніх бенефіціарів.

Розділ 6. Форма власності

6.1. Послуги та всі права, викладені в цьому документі, виступають і залишаються власністю компанії ТАКСІ 595 або її ліцензіарів.

6.2. Погоджуючись з цими Умовами ви підтверджуєте, що ані ці Умови, ані використання вами наданих Послуг не передають і не надають вам прав:

6.2.1. на Послуги або пов’язані з ними права, крім обмеженої ліцензії, наданої вище;

6.2.2. на використання фірмового найменування, логотипів, найменувань продуктів/послуг, торговельних марок і знаків обслуговування компанії ТАКСІ 595 чи її ліцензіарів або посилань на них.

Розділ 7. Користування Послугами

Для того щоб використовувати Послуги в максимальному обсязі, ви маєте зареєструватися та створити активний особистий користувацький Службовий обліковий запис (далі - «Обліковий запис»). Ви можете зареєструвати Обліковий запис, якщо ви маєте повну цивільну дієздатність, тобто якщо вам виповнилося 18 років або ви досягли повноліття у своїй юрисдикції з урахуванням положень Цивільного кодексу України.

Під час реєстрації Рахунку ви маєте надати компанії ТАКСІ 595 певну особисту інформацію, а саме: своє повне ім’я, адресу, номер мобільного телефону та вік, а також вказати один дійсний спосіб оплати (реквізити кредитної картки або авторизованої платіжної служби).

7.3. Ви погоджуєтеся забезпечити точність, повноту й актуальність даних свого Облікового запису. Якщо ви не в змозі забезпечити точність, повноту й актуальність даних свого Облікового запису, зокрема наявність дійсного способу оплати, це може призвести до припинення доступу до Послуг і їх використання або до розірвання компанією ТАКСІ 595 цієї Угоди з вами.

7.4. Ви несете відповідальність за всі дії, що виконуються з вашого Облікового запису, і погоджуєтеся за жодних обставин не розголошувати свої ім’я користувача та пароль. Ви не можете володіти кількома Обліковими записами, якщо компанія ТАКСІ 595 не надала на це відповідного дозволу.

Розділ 8. Вимоги до користувача і його поведінки

8.1. Послуги не надаються особам, яким не виповнилося 18 років. Ви не маєте права дозволяти третім особам використовувати ваш Обліковий запис, а також дозволяти особам, яким не виповнилося 18 років, отримувати транспортні або логістичні послуги компанії ТАКСІ 595 якщо ви не супроводжує таких осіб.

8.2. Вам заборонено передавати права на Обліковий запис або іншим способом передавати свій Обліковий запис будь-якій іншій фізичній або юридичній особі.

8.3. Користуючись Послугами, ви погоджуєтеся дотримуватися чинного законодавства України. При цьому ви можете використовувати Послуги тільки в цілях передбачених чинним законодавством України. Використовуючи Послуги, ви зобов'язується не створювати незручності, занепокоєння, ускладнення або матеріальні збитки ні сторонньому постачальнику, ні будь-якій іншій стороні.

8.4. У певних випадках вас можуть попросити надати посвідчення особи, щоб ви могли отримати доступ до Послуг або скористатися ними. При цьому ви погоджуєтеся, що можете втратити доступ до Послуг або можливість скористатися ними, якщо відмовитися надати посвідчення особи.

Розділ 9. Текстові повідомлення

9.1. Створюючи Обліковий запис, ви погоджуєтесь отримувати текстові повідомлення (SMS), що є невіддільною частиною процесу користування Послугами компанії ТАКСІ 595.

9.2. Ви можете відмовитися від отримання SMS від компанії ТАКСІ 595 у будь-який час, надіславши електронний лист за адресою 595taxikiev@gmail.com і вказавши, що ви більше не бажаєте отримувати такі повідомлення за номером телефону мобільного пристрою, на який вони надходять. Ви визнаєте, що відмова від отримання SMS може позначитися на використанні вами Послуг.

Розділ 10. Промокоди

Компанія ТАКСІ 595 на власний розсуд може створювати промокоди, які можуть використовуватися для зарахування на баланс Облікового запису, забезпечувати інші функції або надавати будь-яку вигоду, пов’язану наданими Послугами та/або згідно з будь-якими додатковими умовами, які компанія ТАКСІ 595 установлює щодо використання промокодів (далі - «Промокоди»).

Ви погоджуєтеся, що Промокоди:

10.2.1. слід використовувати законним способом для цільової аудиторії та з належною метою;

10.2.2. не можна жодним чином дублювати, продавати, передавати або оприлюднювати (наприклад, розміщувати на громадській платформі або публікувати іншим способом), якщо тільки компанія ТАКСІ 595 не надала на це відповідного дозволу;

10.2.3. можуть бути визнані недійсними компанією ТАКСІ 595 у будь-який час і з будь-якої причини без виникнення зобов’язань компанії ТАКСІ 595;

10.2.4. можна використовувати тільки відповідно до певних умов, які компанія ТАКСІ 595 установлює для такого промокоду;

10.2.5. не можна обмінювати на готівку;

10.2.6. строк їх дії може минути до моменту використання.

10.2.7. Компанія ТАКСІ 595 залишає за собою право скасувати або відкликати певні акції та інші функції чи вигоди, отримані за допомогою Промокодів вами або будь-яким іншим користувачем, якщо дійде висновку, що використання або погашення Промокодів відбувається помилковим, нечесним чи незаконним способом або порушує умови використання Промокодів чи цих Умов.

Розділ 11. Контент, який надає Користувач

Компанія ТАКСІ 595 може на власний розсуд дозволити вам під час використання її Послуг і в певні періоди часу надавати, завантажувати, публікувати або іншим способом пропонувати їй контент у формі тексту, аудіо- і/або відеоматеріалів і відомостей, зокрема коментарі та відгуки, пов’язані з Послугами, запитами на технічну підтримку та участю в конкурсах і рекламних акціях (далі - «Користувацький контент»).

Будь-який Користувацький контент, який ви надаєте, залишається вашою власністю. Однак, передаючи компанії ТАКСІ 595 Користувацький контент, ви надаєте їй міжнародну, безстрокову, безповоротну ліцензію (без сплати роялті) з правом субліцензувати, використовувати, копіювати, змінювати, переробляти, розповсюджувати, оприлюднювати, привселюдно використовувати або будь-яким іншим способом використовувати такий Користувацький контент у всіх форматах і каналах поширення, відомих у цей час або розроблених пізніше (як у зв’язку з Послугами й бізнесом компанії ТАКСІ 595, так і у зв’язку із сайтами й послугами третіх осіб), без подальшого сповіщення або одержання від вас згоди та без вимоги оплати на вашу адресу або на адресу будь-якої іншої фізичної або юридичної особи.

Погоджуючись з цими умовами ви заявляєте й гарантуєте, що:

11.3.1. тільки ви володієте всім Користувацьким контентом або маєте всі права, ліцензії, погодження й дозволи, щоб надати компанії ТАКСІ 595 ліцензію на Користувацький контент, як це зазначено вище;

11.3.2. ні Користувацький контент, ні надання, завантаження, опублікування або оприлюднення вами такого Користувацького контенту, ні використання компанією ТАКСІ 595 такого Користувацького контенту, як це дозволено цими Умовами, не порушують прав інтелектуальної власності чи авторських прав ваших чи третіх осіб, або прав на гласність чи приватне життя та не призводять до порушення чинного законодавства України.

Ви погоджуєтеся не надавати Користувацький контент ганебного, наклепницького, ненависного, насильницького, непристойного, порнографічного, незаконного або образливого характеру, як це визначене чинним законодавством України.

Компанія ТАКСІ 595 може (але не зобов’язана) розглядати, контролювати або видаляти Користувацький контент на власний розсуд у будь-який час і з будь-якої причини без надсилання вам повідомлення.

Розділ 12. Доступ до мережі та пристрої

Ви несете відповідальність за отримання доступу до мережі передавання даних, необхідного для використання Послуг.

Під час отримання доступу до Послуг або їх використання за допомогою бездротового пристрою може стягуватися плата за надсилання SMS і передавання даних за тарифами вашої мережі мобільного зв’язку. Ви зобов’язані сплачувати ці витрати.

Ви несете відповідальність за придбання й оновлення сумісної апаратури або пристроїв, необхідних для отримання доступу до Послуг і Додатків для їхнього використання, а також для отримання будь-яких їхніх оновлень. Компанія ТАКСІ 595 не гарантує функціонування Послуг або будь-якої їхньої частини на конкретній апаратурі або пристрої. Крім того, надання Послуг може перериватись або затримуватися через роботу мережі Інтернет і електронних засобів зв’язку.

Розділ 13. Оплата

Ви визнаєте, що використання Послуг призводить до виникнення зобов’язання з оплати Послуг які ви отримуєте від Компанії ТАКСІ 595 (далі - «Збори»).

Оплата безготівковим платежем з використанням банківських карт здійснюється відповідно до правил міжнародних платіжних систем на принципах дотримання конфіденційності і безпеки здійснення платежу. Безпека забезпечується відповідністю процедур вимогам стандарту безпеки даних індустрії відповідних платіжних карт.

Для здійснення виведення грошових коштів, що знаходяться на особовому рахунку, Користувач надає Правовласнику дані про рахунок та інші дані, необхідні для перерахування грошових коштів, в тому числі і відповідні персональні дані.

Надані Користувачем з метою здійснення виведення грошових коштів з особового рахунку дані не дозволяють Правовласнику виробляти ніякі операції, крім операцій із зарахування коштів Користувача в оплату за надані Послуги з перевезення компанією ТАКСІ 595.

Оплата Зборів таким способом тотожна оплаті, здійсненій вами безпосередньо шляхом розрахунку готівкою. Якщо це вимагається чинним законодавством України, Збори включатимуть відповідні податки та інші збори, які ви сплатили та які не можна повернути або компенсувати, якщо тільки це не передбачено відповідними умовами компанії ТАКСІ 595.

У відносинах між вами й компанією ТАКСІ 595 остання залишає за собою право будь-коли на власний розсуд визначати, видаляти та/або змінювати розмір Зборів за надання будь-яких послуг або товарів, отриманих через використання Послуг. Крім того, ви визнаєте й погоджуєтеся, що Збори, чинні в певних географічних районах, можуть суттєво збільшуватися в періоди високого попиту.

Компанія ТАКСІ 595 буде докладати обґрунтованих зусиль, щоб повідомляти вас про можливе виникнення зобов’язань з оплати інших зборів за умови, що ви будете нести відповідальність за сплату Зборів у своєму Обліковому записі незалежно від вашої поінформованості про наявність таких зборів або сум, що підлягають оплаті.

Компанія ТАКСІ 595 може час від часу надавати певним Користувачам спеціальні пропозиції й знижки, які можуть зменшувати розмір Зборів, що стягуються за аналогічні або схожі послуги, отримані через використання Послуг. При цьому ви погоджуєтеся, що такі спеціальні пропозиції й знижки, які ви не отримали, не мають чинити жодного впливу на використання вами Послуг або на сплату чинних Зборів.

Розділ 14. Збори за ремонт або чищення

Під час використання Послуг ви несете відповідальність за оплату ремонту після пошкодження транспортного засобу або за витрати, понесені через чищення транспортного засобу або майна, які перевищують витрати на звичайне очищення або усунення наслідків звичайного використання (далі - «Ремонт або чищення»).

Розділ 15. Врегулювання спору

15.1. Якщо інше не зазначено в цьому документі, ці Умови регулюються й тлумачаться винятково відповідно до чинного законодавства України та у разі виникнення спору, Сторони мають спробувати врегулювати його в досудовому порядку.

15.2. У разі, якщо Сторони не можуть досягти згоди у вирішенні спору він вирішується шляхом звернення до судових органів України з урахуванням відповідної юрисдикції та підсудності спору.

Розділ 16. Інші положення

16.1. Ви не можете відступати свої права, передбачені цими Умовами, або передавати їх повністю або частково без попереднього письмового дозволу компанії ТАКСІ 595.

16.2. Ви даєте згоду компанії ТАКСІ 595 відступати свої права, передбачені цими Умовами, або передавати їх повністю чи частково.

16.3. Відносини між вами, компанією ТАКСІ 595 і Сторонніми постачальниками та використання вами Послуг не передбачають створення жодного спільного підприємства, товариства, агентства або відносин зайнятості, попри наявність угоди між вами й компанією ТАКСІ 595.

16.4. У разі, якщо будь-який пункт цих Умов, включаючи будь-яку пропозицію або його частину, буде визнаний таким, що суперечить чинному законодавству України або недійсним, це не вплине на інші пункти, якщо вони не суперечать чинному законодавству України у такому разі залишаються повністю дійсними, а будь-який пункт, який не може бути виконаний без подальших дій Сторін, вважається зміненим в тій мірі, в якій це необхідно для забезпечення його дійсності і можливості виконання.

16.5. Ці Умови поширюється на Клієнта з моменту отримання Послуг від компанії ТАКСІ 595 і діють до тих пір, поки в компанії ТАКСІ 595 зберігається будь-яка інформація про Клієнта, в тому числі і його персональні дані.

16.6. Компанія ТАКСІ 595 може змінити ці Умови. Всі зміни до цих Умов вступають в силу з моменту їх публікації на сайті http://595.com.ua/ та тут. Отримуючи послуги від Компанії, Клієнт підтверджує однозначну згоду з новими Умовами та Положення про конфіденційність в редакції, дійсний на момент використання Клієнтом Послуг.

16.7. Компанія ТАКСІ 595 не несе відповідальності за шкоду або збитки, які зазнав Клієнт або треті особи в результаті помилкового розуміння або нерозуміння ними цих Умов та інших технічних питань.